Sedan 1923


 

Styrelsen 2020


Ordförande     
Anders Rosengren                                    Jackarby-Renum uf
                           
Bernt Backman                                          Hindhår uf
Jörgen Backman, viceordförande              Drägsby-Tjusterby hf
Karl-Erik Backman                                     HV i  Söderveckoski
Marjatta Laine                                           Sannäs uf
Lang Maria                                                Buf
Åsa Liitiäinen                                            Buf
Lars-Johan Nyholm                                  Sannäs uf
Agneta Wackström                                  Jackarby-Renum uf

Suppleanter
Torbjörn Blomqvist                                   Hindhår uf
Linda Melen                                             Kråkö bf